הבלוג של טיק טק פתרונות פיננסיים

מילון מונחים פיננסיים

coffe + finance

מילון מונחים פיננסיים

עסקה פיננסית שבו גורם מימון פרטי או ציבורי – מלווה כסף לאדם לפרק זמן מוגדר עם תנאים(ריבית) מוגדרים מראש.

סכום הכסף שניתן בהלוואה נקרא קרן. קרן היא הסכום הראשוני שאנו מקבלים ללא תוספת ריבית.

אשראי – זכות קניין המקנה לבעליה את היכולת להשתמש בסחורות, בשירותים, או בכספים לתקופה מוגבלת, בתנאי שיש בהתחייבות לשלם במועד מאוחר יותר.

מסגרת – האשראי הבנקאי הוא הגבול האדום אשר הלקוח יכול להיות במינוס עד אליו.

אשראי הוא כמו הלוואה לכל דבר

מונח בכלכלה שפירושו סכום הכסף הנוסף המשולם על ידי לווה בחזרה למלווה תמורת ההלוואה למשך תקופה מסוימת הקרויה "תקופת ההלוואה". הלווה משלם למלווה את הריבית, בנוסף להחזר הקרן (התשלום הראשוני)

הלכה למעשה, סכום ההלוואה המקורי שנלקח מגוף המימון, ללא הריבית.

ריבית בנק ישראל היא אמצע המרווח שבין שיעור הריבית שבו מלווה בנק ישראל כסף לבנקים המסחריים לבין שיעור הריבית שבו בנק ישראל לווה כסף מהבנקים המסחריים. בנק ישראל מלווה כסף לבנקים וגם מאפשר להם להפקיד אצלו. שער הריבית שבנק ישראל גובה על ההלוואות, גבוה משער הריבית שהוא משלם על פיקדונות הבנקים. נקודת האמצע שבין שני השערים הללו, היא ריבית בנק ישראל. לגובהה יש השפעה גדולה על ערך הכסף במשק כולו.

 

ריבית המשמשת כבסיס לתמחור עסקאות פיננסיות מסוגים שונים כגון הלוואות ופקדונות, אותה קובע כל בנק עבור עיסקות המבוצעות על ידו. ריבית הפריים היא נגזרת של הריבית שנקבעת על ידי הבנק המרכזי (בנק ישראל), בתוספת מרווח מסוים.

עקרונית, כל בנק מסחרי בישראל קובע את ריבית הפריים עבור עצמו, בהתחשב בריבית בנק ישראל בתוספת מרווח אשר משקף בין היתר גם את העלות התפעולית שלו. בפועל למרות שכל בנק מסחרי רשאי לקבוע מרווח שונה מבנקים אחרים ובכך לקבוע ריבית פריים שונה, נכון לשנת 2023 בישראל, המרווח אצל כל הבנקים זהה ושווה ל-1.5% מעל ריבית בנק ישראל.

מדד המחירים לצרכן הוא מדד, המהווה אחד מסוגי מדדי המחירים, המחושב בטכניקות סטטיסטיות ומשתנה מזמן לזמן, אשר מיועד למדוד את השתנות המחירים של סל מוצרים ושירותים הנצרכים על ידי קבוצת צרכנים.

ב-15 בכל חודש מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מידע על שינויים שחלו מחודש לחודש.

 

הלוואה צמוד מדד היא הלוואה שהקרן שלקחנו כלומר סכום ההלוואה צמוד למדד המחירים לצרכן – כל שינוי במדד המחירים לצרכן משפיע ישירות על הקרן הצמודה , שינוי כזה חל כל 15 לחודש כלומר קרן ההלוואה נתון לשינוי חודש בחודשו.

  • כאשר המדד עולה – ריבית צמודה למדד עולה.

  • כאשר המדד קבוע – ריבית צמודה למדד קבועה.

  • כאשר המדד יורד – ריבית צמודה למדד יורדת.

הלוואה חוץ בנקאית היא כל הלוואה מגוף פיננסי פרטי הוא מוסדי שאינו בנק. הלוואות אלו מתקבלות לרוב מחברות אשראי, חברות ביטוח או הלוואה על חשבון הפנסיה או קופת הגמל. הלוואות חברתיות, וכל אפיק מימון שאינו בנק אלא בפיקוח משרד האוצר.

ניתן לבדוק זכאות חינם להלוואות חוץ בנקאיות ללקוחות כל הבנקים לכל מטרה, תוך אישור עקרוני תוך דקות וכסף בחשבון תוך 2 ימי עסקים!

בישראל, קרן הפנסיה היא הדרך הנפוצה ביותר כאמצעי לניצול חסכונות עבור גיל הפרישה. מתוך חסכונות הנחסכים בקופת הפנסיה האישית, ניתן לקבל הלוואה מקרן הפנסיה המיועדת לפרישה. הערבות להלוואה היא בעצם קרן הפנסיה של הלווה. כלומר, אם הלווה לא יחזיר את סכום ההלוואה, קרן הפנסיה רשאית לגבות את הסכום מתוך חסכונות הפנסיה.

 

לחצ/י כאן לבדיקת זכאות בחינם להלוואה כנגד קרן הפנסיה שלכם!

אִינְפְלַצְיָה היא תהליך כלכלי של עלייה כללית, מתמשכת וקבועה במחירו של סל מוצרים נתון במונחי המטבע המקומי.

מיוחסת ליכולת של לווה לעמוד בתשלומים. מה היחס של סך ההתחייבויות של הלווה מתוך המשכורת.

משכנתא היא הלוואה שנועדה להגשים לכם חלום אחד ומיוחד והוא לרכוש בית! בשונה מהלוואת סולו "רגילה", במשכנתא אפשר לקבל סכום מאוד גבוה לתקופה מאוד ארוכה, בתנאים נוחים יחסית, כשהבית שאתם קונים הוא הבטוחה העיקרית להחזרת ההלוואה.

הבנקים וכל גוף מימון למשכנתאות כפופים להוראות בנק ישראל כשהם מלווים הלוואות לדיור!

על פי לוח שפיצר, תשלום המשכנתא החודשי קבוע במשך כל תקופת ההלוואה.
בהלוואות צמודות מדד או מט"ח, נוספים לסכום ההחזר הקבוע גם הפרשי הצמדה ו/או שער. זהו לוח הסילוקין הנפוץ ביותר בתחום הלוואות המשכנתא.

השיטה פועלת כך: החלק היחסי של הקרן בתשלום החודשי עולה מדי חודש, ואילו החלק היחסי של הריבית יורד מדי חודש!

על פי שיטת החזר משכנתא זו, סכום ההחזר החודשי הולך ופוחת לאורך חיי המשכנתא.
הסכום שמוחזר על חשבון קרן ההלוואה הוא קבוע לכל תקופת ההלוואה, ואילו וההחזר על חשבון הריבית יורד לאורך התקופה, כך שבסך הכל, ההחזר החודשי הכולל הולך ופוחת לאורך זמן.
בהלוואות צמודות מדד נוספים לסכום ההחזר החודשי גם הפרשי הצמדה ו/או שער.

הן בלוח שפיצר והן בלוח מסוג קרן שווה ניתן לשלב תקופה מוגדרת מראש של דחיית תשלומים (או חלקם) על חשבון ההלוואה – תקופת גרייס.

קיימים שני סוגים של החזרים מופחתים:
1. החזר חודשי מופחת חלקי: מועבר תשלום על חשבון הריבית, ואילו התשלום על הקרן נדחה לתקופה שלאחר הגרייס.
2. החזר חודשי מופחת מלא: מלוא תשלומי המשכנתא – על חשבון הקרן והריבית – נדחים לשלב מאוחר יותר. לאחר תקופת הגרייס תשולם הקרן, הריבית והריבית שנצברה (כולל הפרשי הצמדה ו/או שער, אם קיימים).

הלוואה בה הלווה לא משלם לאורך תקופת ההלוואה כלל אלא משלם  את כל הריבית והקרן  בסוף התקופה.

קיימים 2 סוגים עיקריים של הלוואות בלון.

בלון מלא: הקרן, הריבית ובמקרה הצורך גם הפרש ההצמדה משולם תשלום אחד בתום תקופת ההלוואה.

בלון חלקי: הריבית החודשית והתשלום הסופי של הקרן הם שניהם חלקיים.

משכנתא הפוכה היא הלוואה מיוחדת המאפשרת לאנשים מבוגרים (60+) לקבל הלוואה ובעזרתה להנות מרמת חיים גבוהה יותר בגיל הפרישה, באמצעות סכום חד פעמי, גדול יחסית, הניתן כנגד משכון חלק מהדירה או הבית שברשותם.

היתרון הגדול: במשכנתא הפוכה מקבלים כסף מזומן ואין החזרים חודשיים! כלומר, זו הלוואת בלון מלא.

הלוואת גישור היא הלוואת בלון קצרת מועד. במקרה של חוסר נזילות ישנה אפשרות לקבל הלוואת גישור לתקופת הלוואה שהיא לרוב קצרה יותר ומיועדת לצורך תזרימי שנועד לגשר על פער שנוצר, למשל, בתקופה שבין התשלום בהסכם הרכישה לבין קבלת מפתח לדירה.

ההלוואה הנפוצה בעיקר במקרים של רכישת דירה טרם מכירת הדירה הישנה.

עמלת פירעון מוקדם (המכונה גם קנס פירעון מוקדם) נגבת כאשר הלווה מבצע תשלום מוקדם של הלוואה או משכנתא שניתנה בריבית קבועה.

ריבית נומינלית (שמות נוספים: ריבית חוזית, שוטפת, נקובה) היא הריבית שנקבעה במועד מתן ההלוואה. ריבית זו אינה מתחשבת במועדי חיוב הריבית ובהיטלים הנלווים (עמלות). כמעט תמיד תצוין הריבית לתקופה של שנה אחת.

ריבית אפקטיבית או בשמה השני : ריבית מתואמת) היא הריבית המשולמת בפועל על ההלוואה תוך שקלול מועדי חיוב הריבית וההיטלים הנלווים.

מונח חשבונאי המייצג את עודף נכסי האדם או החברה אל מול סך ההתחייבויות. 

שמתייחסים להון עצמי בהקשר של משכנתא, נהוג לייחס זאת לשאלה כמה כסף נזיל הלווה משלם במזומן מערך הדירה. 

היחס בין שווי השקעה בנקודות זמן שונות. 

על פי רוב, תשואה תוצג באחוזים.

נהוג להציג תשואה שנתית.

"טיק טק פתרונות פיננסיים" מתמחה במתן פתרונות אשראי ייחודים, תוך ליווי צמוד ללקוחותינו עד קבלת הכסף בחשבון הבנק.
 

אנו מאמינים שלכל אדם ניתנת הזדמנות להתמנף ולצאת לדרך חדשה ולכן פיתחנו שיטות שעוזרות גם למסורבי בנקים בעלי BDI שלילי.

מטרת הבלוג היא לתת ערך ותוכן המלמד את לקוחותינו כיצד לשפר את מצבם הפיננסי, גם בלעדינו.


אני רוצה הלוואה, תחזרו אליי :

השאירו פרטים ומומחה יחזור אליכם

ללא התחייבות, תשלום על בסיס הצלחה בלבד!